Rima Kalinauskienė

Direktorė

Telefonas: 8 37 732376, mob. tel. +370 6183 6506

El. paštas: liepaitedarzelis@gmail.com

 • 1993 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos specialusis pedagogas)
 • 2002 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (edukologijos magistras)
 • Nuo 1995 m. iki 2007 m. Kauno menų darželio „Etiudas“ logopedė
 • Nuo 2007 m. iki 2011 m. Kauno sanatorinio lopšelio – darželio „Pienė“ direktorės pavaduotoja ugdymui, logopedė
 • Nuo 2011 m. iki dabar Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė
 • 1999 m. suteikta vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija
 • 2004 m. suteikta logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija
 • 2011 m. suteikta logopedo eksperto kvalifikacinė kategorija
 • 2011 m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija
 • 2016 m. suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija
 • Nuo 2007 m. Kauno m. ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
 • Nuo 2008 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro specialiojo ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos narė
 • Nuo 2009 m. specialiųjų pedagogų, logopedų praktinės veiklos vertintoja
 • Nuo 2010 m. specialiojo ugdymo konsultantė (SPPC, pažymėjimo Nr.4ESFS-23)
 • Nuo 2012 m. Kauno m. ikimokyklinių įstaigų vaikų sveikatos ugdymo metodinės grupės narė
 • 2013 m. Metų švietėja
 • Nuo 2015 m. Kauno m. ikimokyklinių įstaigų vaikų sveikatos stiprinimo metodinės grupės pirmininkė

Diana Aleksaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas: 8 37 732376

El. paštas: liepaitedarzelis@gmail.com

 • 1986 baigė Šiaulių pedagoginį institutą (aklųjų ir silpnaregių mokyklos mokytoja)
 • 2007 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (edukologijos magistras)
 • nuo 1981 Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoja
 • nuo 1985 Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ tiflopedagogė
 • nuo 1988 Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • 1996 suteikta vyresniosios auklėtojos, vyresniojo tiflopedagogo kvalifikacinės kategorijos
 • 1998 suteikta trečioji vadovo kvalifikacinė kategorija
 • 2007 suteikta tiflopedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija
 • 2015 suteikta antroji vadovo kvalifikacinė kategorija

Danutė Taraškuvienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Telefonas: 837 732468

El. paštas: liepaitedarzelis@gmail.com

 • 1984 baigė Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetą – įgijo ekonomistės kvalifikaciją.
 • Nuo 1981 iki 1983 Kauno m. “Pramprojektas”- ekonomistė.
 • Nuo 1983 iki 1986 “Kauno namų statybos kombinatas”-ekonomistė.
 • Nuo 1987 iki 1989 Kauno m. švietimo skyriuje- vyr. buhalterės pavaduotoja.
 • Nuo 1994 iki 1997 “Valdo Pupelio individuali įmonė“ – vyr. buhalterė.
 • Nuo 2001 iki 2013 “Kauno Eigulių vidurinė mokykla”- vyr. buhalterė.
 • Nuo 2014 iki 2015 “Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjus“ ( VŠĮ) –direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.
 • Nuo 2015 iki 2016 UAB „SHI“- buhalterė.
 • Nuo 2016 iki 2017 Kauno l/d „Liepaitė“- vyr. buhalterė.
 • Nuo 2018 dirba  Kauno l/d „Liepaitė“- direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.
x