Užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą ir ugdymąsi, tenkinant fizinio ir psichologinio saugumo poreikius, įgyvendinant vaikų sveikatinimo programą „Sveikatos sodas“.
Patobulinti bendruomenės narių mokymosi ir bendradarbiavimo kompetencijas, siekiant plėtoti patirtinio mokymosi modelį.
Vykdyti ilgalaikio turto atnaujinimo ir vaikų ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimo programą.

x