Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, bendradarbiams, jų šeimos nariams, draugams ir pažįstamiems, kurie skyrė 1,2% GVP

Norintys paremti mūsų darželį tai gali padaryti pervedant 1,2% GVP

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė”. K.Genio 7, LT-50167 Kaunas. Į.k 191639553.

A/s LT724010042500273802DnB

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams FR0512 formą už 2023 metus gyventojai gali pateikti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gegužės 2 d.

2024 m. (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų) gyventojai gali paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

  • iki 1,2 procento pajamų mokesčio paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą:

— įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

x