Kaune, Žaliakalnio seniūnijoje, 1971 m., įkurtas Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“.

Nuo darželio įkūrimo iki 2001 metų ikimokyklinė įstaiga buvo specialiosios paskirties –ugdomi regos negalią turintys vaikai.

Nuo 2002 m. Kauno lopšelis-darželis tapo bendrosios paskirties įstaiga, integruotai ugdanti regos negalią turinčius vaikus.

Nuo 2017 m.  Kauno lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ ugdomi sveiki ir įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių negalių turintys vaikai.

Nuo 2000 m. įstaigai suteiktas finansinis-ūkinis savarankiškumas.

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2012 m. pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Parengta ir kas 5 metus atnaujinama vaikų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos sodas“. Įstaigos bendruomenė vadovaujasi sveikos gyvensenos principais ir juos sėkmingai integruoja organizuodami ugdomąjį procesą.

2020 m. mūsų darželis pripažintas Aktyvia mokykla. Bendruomenės renginiuose, vaikai atskleidžia  savo asmeninius gebėjimus, ugdomi  vaikų bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai, kilnaus elgesio ir kitos sporto vertybės.

Nuo 2022 m. mokykla priklausi EKO mokyklų tinklui ir kasmet įgyvendina ir organizuoja darželyje EKO veiklas.

Įstaigos bendruomenė nuolat kuria ugdymui ir ugdymuisi naudingas edukacines aplinkas. Įrengtos papildomos edukacinės zonos prausyklose, miegamuosiuose. Ugdymas organizuojamas netradicinėse aplinkose: muziejuose, teatruose, VDU Kauno botanikos sode, Nacionaliniame Kauno Dramos teatre, J. Naujalio muzikos gimnazijoje ir kt.

Ugdymo procesas organizuojamas taikant projektinį, Vizualinių strategijų metodus, Reggio Emilio metodo elementus, patirtinio mokymosi modelį (STEAM).

x