Vizija

Užtikrinti vaikų kokybišką ugdymą ir ugdymąsi, kurti įstaigos bendruomenei sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, kurti partnerystės tinklus ugdymui vertingoms mokslo naujovėms.

Misija

Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ paskirtis – teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ugdymą(si), užtikrinti įvarių poreikių vaikams įtraukiojo ugdymo galimybes, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje

 

x