Kauno lopšelis – darželis „Liepaitė“

  • Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo įstaiga
  • Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Įstaigos juridinio asmens kodas: 191639553
  • Mokomoji kalba: lietuvių
  • Adresas: K. Genio g. 7, Kaunas, LT 50167
  • Telefonai: 8 37 732376, 8 37 732468
  • El. paštas: liepaitedarzelis@gmail.com
x