Kauno lopšelis darželis „Liepaitė“ viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.

x