Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė” priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo
2023 m. sausio 2 d. Kauno l-d Liepaitė priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022) 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa/28100

 

Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…

http://www.kaunas.lt/svietimas/priesmokyklinis-ugdymas/

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

 

x