Vieną blausią rudens dieną praskaidrinti nuotaikos susirinkome į salę paklausyti meninio ugdymo
mokytojos Inesos sekamos Selma Legerliof pasakos „Šventoji naktis”. Kaip smagu klausytis
pasakos apie gyvenimo stebuklus, kuriuos patys galime ir susikurti. Kaip mokytoja minėjo, pasaką
galima sukurti iš bet ko ir apie bet ką. Pavyzdžiui, apie durų rankeną, kuri savyje prikaupė daug

vaikučių rankelių, mokytojų rankų šilumos…
Ačiū už šiltą pasibuvimą.

x