Lopšelis-darželis turi savo tradicijas, šventes:
Žinių diena (bendruomenės šventė)
Auksinis rudenėlis
Naujametinės, kalėdinės šventės vaikams „Eglutė skarota, eglutė žalia“
Žiemos išdaigos: pramogos, sporto šventės, užgavėnės
Vasario 16-osios šventė (vaikų darbelių parodos)
„Tau mamyte ir močiute, mano mėlyna žibutė“
Velykų šventė
Vaikų išleistuvių šventė „Sudie, mano darželi“
Tarptautinė vaikų gynimo diena (birželio 1-oji)
Rasos šventė
________________________________________
Socialiniai partneriai
Slavų tradicinės muzikos mokykla, ansamblis „Arinuška“, Jono Pauliaus II gimnazija, Levo Karsavino vidurinė mokykla, Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla, darželis-mokykla „Berželis“, lopšelis-darželis „Jurginėlis“, darželis-mokykla „Vilija“, metodinis „Versmės“ būrelis, lopšelis-darželis „Žilvitis“, lopšelis-darželis „Daigelis“, lopšelis-darželis „Bildukas“.
________________________________________

x