Truputis istorijos

Lopšelis-darželis „Liepaitė“ įkurtas 1971 m., priklauso Kauno Žaliakalnio seniūnijai.

Nuo darželio įkūrimo iki 2001 metų ikimokyklinė įstaiga buvo specialiosios paskirties –ugdomi regos negalią turintys vaikai. Nuo 2002 metų Kauno lopšelis-darželis tapo bendrosios paskirties įstaiga, integruotai ugdanti regos negalią turinčius vaikus.

Nuo 2000 m. įstaigai suteiktas finansinis-ūkinis savarankiškumas.

Lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2012 m. pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Parengta 2012–2017 m. vaikų sveikatinimo programa „Sveikatos sodas“. Įstaigos bendruomenė vadovaujasi sveikos gyvensenos principais ir juos sėkmingai integruoja organizuodami ugdomąjį procesą.

Įstaigos bendruomenė nuolat kuria ugdymui ir ugdymuisi naudingas edukacines aplinkas. Įrengtos papildomos edukacinės zonos prausyklose, miegamuosiuose. Ugdymas organizuojamas netradicinėse aplinkose: muziejuose, teatruose, VDU Kauno botanikos sode, Naujalio muzikos gimnazijoje, Kauno sporto mokyklose ir kt.

Ugdymo procesas organizuojamas taikant projektinį, Vizualinių strategijų metodus, Reggio Emilio metodo elementus, patirtinio mokymosi modelį.