Seminaras ,,Komandinio darbo modelių ir praktiškai patikrintų ugdymo metodų taikymas ikimokyklinėje įstaigoje“

2019 m. gegužės 28 d. vyko respublikinio projekto skirto pedagogų, logopedų, kūno kultūros pedagogų bendradarbiavimui vaikų komunikavimo ir socializacijos procese „Išauskime draugystės ir kalbos kilimą“ baigiamasis renginys, kuris išaugo į  seminarą ,,Komandinio darbo modelių ir praktiškai patikrintų ugdymo metodų taikymas ikimokyklinėje įstaigoje“. Šiame projekte  dalyvavo 14 respublikos ikimokyklinių įstaigų, bei  jų 48 pedagogai. Seminaro metu buvo pristatytas mūsų įstaigos komandinio darbo modelis, dalinomės gerąją patirtimi.  Atvykę projekto dalyviai pristatė savo patirtis ir įspūdžius, išaudėme ,, draugystės kilimą“, visos pasidžiaugėme, kad projektas buvo naudingas, nes paskatino kūrybiškiau pažvelgti į ugdymą smulkiosios tautosakos pagalba, bei suaktyvino komandinį darbą.