Priešmokyklinis ugdymas

 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022) 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa/28100

 

Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…

http://www.kaunas.lt/svietimas/priesmokyklinis-ugdymas/