Kviečiame mokytis nuotoliniu būdu!

Gerb. Tėveliai ir Vaikučiai,

Šiuo neįprastu mums visiems laikotarpiu, norime Jums pasiūlyti ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu. Išmanieji įrenginiai, internetas tiesiogiai keičia ugdymo(si) sampratą ir sudaro galimybes pasidomėti nuotoliniu mokymu. Toks mokymo būdas lavina ir vaikų atsakingumą, savarankiškumą, laiko planavimą.

Skyriaus UGDYMAS prospekte DARŽELIS NAMUOSE Jūs rasite įvairių užduočių ir veiklų skirtingo amžiaus vaikučiams.

Išbandykite!!!

Linkime turiningo, linksmo ir įdomaus kartu praleisto laiko!

 

Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagoginės bendruomenės vardu

Direktorė Rima Kalinauskienė

\