Geroji patirtis

Sveikatos stiprinimo mokytojai – mentoriai ne tik savo mokykloje, bet ir už jos ribų                  

Gyvenime mes daug išmokstame spontaniškai, tačiau kai kalbame apie patirtinį ugdymą, galvojame apie kryptingai suorganizuotą procesą. Kasdienis darbas grupėje, vienijančioje skirtingų galimybių, polinkių,  poreikių vaikus, reikalauja iš mokytojo kasdien planuoti savo darbą, taikyti jį prie grupės ugdymo uždavinių. Visa tai atlikdami mokytojai   atveria erdves kūrybingumui ir iniciatyvai. Todėl darželio mokytojai aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partnerias.

                Ši bendradarbiavimo patirtis – mentorystė naudinga abiems pusėms. Specialistai padeda mokytojams įgyti specialiųjų žinių, vaikai turi galimybę patirti naujų įspūdžių, žinių bendraudami ne tik su savo darželio mokytojais. Darželyje įprastos sveikatos stiprinimo, higienos įgūdžių lavinimo veiklos, kuriose dalyvauja Kauno visuomenės sveikatos biuro specialistai, VšĮ Judesio studijos „Strakaliukas“  treneriai.  Šią patirtį skleidžiame miesto pedagogams, darželio internetiniame puslapyje www.liepaite.lt

 

Aprašą parengė:

Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Aleksaitė

2020-03-04