Geroji patirtis „Sveikatos stiprinimas mokykloje COVID-19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai“

Edukaciniai lauko projektai:

 „Būsiu sveikas“, „Tyliais žiemos vakarais“, „Krinta snaigės pamažu“.

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Aleksaitė

                         Šiuo sudėtingu visiems laikotarpiu,  mūsų darželis dirba įprastu būdu, beveik pusė vaikų lanko įstaigą. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų, būtinų saugumo sąlygų. Darželyje organizuojame lauko projektus, žinodami, kad ugdyti vaikus lauke šiuo metu saugiau – lengviau išlaikomi atstumai, galima atskirti grupes ir jų žaidimų erdves. Ugdymas lauke – mūsų darželiui ne naujiena. Vasarą organizuojamos vasaros stovyklos,  šaltuoju metų laiku, ypač šiemet, iškritus sniegui ir esant gražiam šaltukui,   vyksta edukacinės veiklos – aktyvūs žaidimai su smagiomis užduotimis, estafetėmis, spontaniški žaidimai lauko klasėje. Visiems teko išmokti vadovautis rekomendacijomis dėl sveikatos tausojimo ir saugumo. Stengiantis išlaikyti sveiką vaikų emocinę, psichologinę sveikatą,  kai kuriems meninio ugdymo mokytojams dirbant nuotoliniu būdu, sudarytos galimybės vaikams ir jų šeimos nariams, paklausyti profesionaliai skaitomų pasakėlių namuose. Jos talpinamos įstaigos svetainėje www.liepaite.lt.

                      Žaidimai lauke, kur vaikai turi daugiau erdvės, gryno oro, išlaikomi saugūs atstumai, palaiko visų optimistinę nuotaiką, padeda stiprinti sveikatą.

                                                                  2021 m. sausio mėnuo