Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 m.

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018 m, :

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

FINANS. ATASK. UŽ 2018 M.

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai už 2018 m, :

2018 m. I ketv.:

2018 m. II ketv.:

2018 m. III ketv.: