Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautų sumų 2018 03 ataskaita