Finansinės veiklos ataskaitos už 2016m:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai už 2017 m, :

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 d. Ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. Ataskaitos aiškinamasis raštas

 

 

x