FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2022 M.

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 m.:

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai už 2022m.: