FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2021 M.

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2021 m.:

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai už 2021 m.: