Eilėraščių konkursai „Tau, Tėvyne“

Tėvynės gimtadienis, tai sąvoka, kurią nėra lengva paaiškinti ikimokyklinio amžiaus vaikui. Todėl darželio mokytojos sumanė surengti vaikų eilėraščių konkursą ,,Tau tėvyne“, kad vaikai deklamuodami poetų eiles, aiškiau suvoktų pagarbą, meilę gimtajam kraštui. Labai džiugu, kad ir tėveliai padėjo vaikams pasiruošti konkursui, parinko nuostabias poetų eiles. Grupių konkurų laureatai pasirodys įstaigoje organizuojamame šventiniame Vasario16-osios rytmetyje ,,Tėvynės gimtadienis“.

                         Ryt, visos bendruomenės laukia  gražus, šiltas ir įdomus renginys, skirtas Lietuvos gimtadieniui !!!