Darbuotojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacijos, kategorijos

Pareigybė

Dirba grupėje

(vaikų amž.),  telefonas

 

Rima Kalinauskienė

Aukštasis

(VDU) Edukologijos magistras

I vadybinė

Direktorė

8-37-732376

 

Diana Aleksaitė

Aukštasis

 (VDU) edukologijos magistras

II vadybinė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8-37-732376

 

Rita Pūtvienė

Aukštasis (ŠU)

Auklėtoja ekspertė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

„Kiškučių“ grupė (5-6 m.) 867097134

„Pienių“ grupė (4-5 m.) 860560989

         4.          

Aistė Guobė

Aukštasis koleginis (KK)

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

„Pienių“ grupė (4-5 m.) 860560989

„Nykštukų“ grupė ( 3-4 m.) 867097192

         5.          

Rasa Barvainienė

Aukštasis (VPU)

Auklėtoja ekspertė

Mokytoja

„Nykštukų“ grupė ( 3-4 m.) 867097192

         6.          

Monika Grendienė

Aukštasis (LEU)

(LKKA) Edukologijos magistras

 Auklėtoja metodininkė

Mokytoja

„Pakalnučių”  grupė (6-7 m.) 867092629

         7.          

Giedrė Bagdonienė

Aukštasis  (VPU)

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

„Pakalnučių”  grupė (6-7 m.) 867092629

         8.          

Lina Butkienė

Aukštasis (VPU)

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

„Boružėlių“ grupė (1,5-3 m.) 867097018

         9.          

Rasa Skripkienė

 

Aukštasis koleginis (KK)

Auklėtoja

Mokytoja

„Boružėlių“ grupė (1,5-3 m.) 867097018

       10.        

Renata Grėbliūnė

Aukštasis koleginis (KK)

Auklėtoja

Mokytoja

Ežiukų” grupė (3-5 metų) 867096978

       11.        

Violeta Zainčkovskaja

Aukštasis koleginis (KK)

Auklėtoja

Mokytoja

Ežiukų” grupė (3-5 metų) 867096978