Darbuotojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacijos, kategorijos

Pareigybė

Dirba grupėje

(vaikų amž.),  telefonas

Rima Kalinauskienė

Aukštasis

 (VDU) edukologijos magistras

I vadybinė

Direktorė

8-37-732376

Diana Aleksaitė

Aukštasis

 (VDU) edukologijos magistras

II vadybinė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8-37-732376

Lina Butkienė

Aukštasis (MK)

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Boružėlių“ grupė (1,5-3 m.) 867097018

Daiva Slavėnienė

Aukštasis (ŠU)

(VDU) edukologijos magistras

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Boružėlių“ grupė (1,5-3 m.) 867097018

Rita Pūtvienė

Aukštasis (ŠU)

Auklėtoja ekspertė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Pienių“ grupė (3-4 m.) 860560989

Rasa Barvainienė

Aukštasis (VPU)

Auklėtoja ekspertė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Pienių“ grupė (3-4 m.) 860560989

Eglė Povilaitytė

Aukštasis (KK)

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Kiškučių“ grupė (4-5 m.) 867097134

Monika Grendienė

Aukštasis (LEU)

(LKKA) edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Pakalnučių”  grupė (5-6 m.) 867092629

Giedrė Bagdonienė

Aukštasis (MK)

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Pakalnučių”  grupė (5-6 m.) 867092629

Violeta Zainčkovskaja

Aukštasis (KK)

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Ežiukų” grupė (4-6 metų) 867096978

Renata Grėbliūnė

Aukštasis (KK)

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Ežiukų” grupė (4-6 metų) 867096978

Rasa Barvainienė

Aukštasis (VPU)

Auklėtoja ekspertė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Nykštukų“ grupė ( 6-7 m.) 867097192

Laima Bernotaitytė-Sadauskienė

Aukštasis (LEU)

Vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

„Nykštukų“ grupė ( 6-7 m.) 867097192