Darbuotojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacijos, kategorijos

Pareigybė

Dirba grupėje

(vaikų amž.),  telefonas

 

Rima Kalinauskienė

Aukštasis (VDU) edukologijos magistras

I vadybinė

Direktorė

8-37-732376

 

Diana Aleksaitė

Aukštasis (VDU) edukologijos magistras

II vadybinė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8-37-732376

 

Rita Pūtvienė

Aukštasis (ŠU)

Auklėtoja ekspertė

Auklėtoja

„Kiškučių“ grupė (5-6 m.) 867097134

         4.          

Evelina Dovidaitienė

Aukštasis koleginis (KK)

 

Auklėtoja

„Kiškučių“ grupė (5-6 m.) 867097134

         5.          

Aistė Guobė

Aukštasis koleginis (KK)

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

„Pienių“ grupė (4-5 m.) 860560989

         6.          

Rita Pūtvienė

 

Aukštasis (ŠU)

Auklėtoja ekspertė

Auklėtoja

„Pienių“ grupė (4-5 m.) 860560989

         7.          

Rasa Barvainienė

Aukštasis (VPU)

Auklėtoja ekspertė

Auklėtoja

„Nykštukų“ grupė ( 3-4 m.) 867097192

         8.          

Aistė Guobė

Aukštasis koleginis (KK)

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

„Nykštukų“ grupė ( 3-4 m.) 867097192

         9.          

Monika Grendienė

Aukštasis (LKKA)

 Vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Pakalnučių”  grupė (6-7 m.) 867092629

       10.        

Giedrė Bagdonienė

Aukštasis koleginis (MK)

Vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Pakalnučių”  grupė (6-7 m.) 867092629

       11.        

Lina Butkienė

Aukštasis koleginis(MK)

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

„Boružėlių“ grupė (1,5-3 m.) 867097018

       12.        

Rasa Skripkienė

 

Aukštasis koleginis (KK)

Auklėtoja

Auklėtoja

„Boružėlių“ grupė (1,5-3 m.) 867097018

       13.        

Renata Grėbliūnė

Aukštasis koleginis (KK)

Auklėtoja

Auklėtoja

Ežiukų” grupė (3-5 metų) 867096978

       14.        

Violeta Zainčkovskaja

Aukštasis koleginis (KK)

Auklėtoja

Auklėtoja

Ežiukų” grupė (3-5 metų) 867096978