Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2014 metai

2015 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

III ketv.

Direktorius

3050

1

956

Direktoriaus pavad. ugdymui

2440

1

742

Direktoriaus pavad. ūkio reikalams

1220

1

355

Auklėtojas

1700

15

580

Logopedas

850

1

581

Meninio ugdymo pedagogas

1500

2

580

Auklėtojos padėjėjos

1000

12

325

Valytojas

1000

2

325

Kiemsargis

1250

1

406

Sargas

1100

3

325

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

500

2

325

Pagalbinis darbininkas

1000

1

325

Slaugytojas

1171

1

341

Skalbėjas

1000

1

325

Virėjas

1500

3

406

Sekretorius

1000

1

325

Sandėlininkas

1250

1

325

dance-party