Edukacinė veikla „Mes sportuojame linksmai“

Mūsų darželio bendruomenė dalyvauja Kauno sporto mokyklos ir partnerių vykdomame projekte „Vaikų fizinio aktyvumo užsiėmimų skatinimas savivaldybių darželiuose, mokyklose ir sportinio rengimo centruose“, kuris finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Pas mus, „Kiškučių“ ir „Pakalnučių“ grupių vaikučius, svečiavosi Kauno sporto mokyklos „Gaja“ trenerė.

Skauto Pauliaus edukacinis projektas

,Lesyklėlės – iš mažų rankelių tiesiai į snapelį” Šiandien pas mus svečiavosi Jono Misiūno -Žalio Velnio patyrusių skautų draugovės Paparčių skilties skautas Paulius Venclauskas, kuris parengė edukaciją ,,Ruoškime paukščiukams maistelį patys”, kurios metu papasakojo kas yra skautai ir kokia didelė yra skautų

Edukacinė veikla „Seku seku pasaką“

Vieną blausią rudens dieną praskaidrinti nuotaikos susirinkome į salę paklausyti meninio ugdymo mokytojos Inesos sekamos Selma Legerliof pasakos „Šventoji naktis”. Kaip smagu klausytis pasakos apie gyvenimo stebuklus, kuriuos patys galime ir susikurti. Kaip mokytoja minėjo, pasaką galima sukurti iš bet ko ir

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame visai Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenei už gerumą ir tikėjimą. Surinktos ir Labdaros ir paramos fondui „Rugutė” perduotos lėšos  turės prasmingą tikslą – pagalbą  vaikams, einantiems onkologinės ligos keliu. Ačiū už Jūsų šilumą ir artumą.    

Renginys „Aktyvus darželis – drąsūs, sveiki ir gudrūs“

Mūsų darželio bendruomenė dalyvauja LSU projekte „Būk aktyvus su LSU“. Šiandien pas mus svečiavosi Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centro atstovės, kurios papasakojo vaikučiams apie sporto naudą, padovanojo Sporto piramidę, priemones spalvinimui ir – svarbiausia – visi vaikučiai dovanų gavo spalvingus

Edukacinės veiklos „Pasakų kupolas“

Tris gražias lapkričio mėnesio dienas naujajame lauko kupole vyko integruotos tarptautinio eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo įgalinimas“ veiklos „Pasakų kupolas“, kurių metu vaikučiai vaidino ir klausėsi savo draugų pasakų. O paklausę ir pažiūrėję pasakėlių visi buvo kviečiami lauke paskanauti šiltos

Akcija „Pyragų diena“

Minėdami jau dešimtmetį gyvuojančią gerumo tradiciją, šiandien organizavome akciją „Pyragų diena“, kurios metu visi darželio vaikučiai kepė pyragus, juos skanavo, o jų gabalėlius už simbolinę kainą pardavinėjo savo šeimų nariams. Surinktus pinigėlius skirsime vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, fondui „Rugutė“.

2023 metų lapkričio mėnesio renginių planas

2023 metų lapkričio mėnesio renginių planas

Edukacinė veikla „Einame grybauti“

Kaip visi žinome, dabar pats grybavimo metas. Todėl šiandien, spalio 31 dieną, visa darželio bendruomenė išvyko į darželio kiemą grybauti. Oras puikus,  rudeniškas ir saulėtas. O kiek grybų auga….Visi su krepšeliais rinkome baravykus, kazlėkus ir kitus grybus. Tai smagi pramoga buvo!  

Renginys „Kas miške nutiko“

Kad išsiaiškinti, kas nutiko miške rudeniui baigiantis, šiandien, spalio 26 d. susirinkome visi į darželio salę išsiaiškinti. Į svečius atvyko ragana Rūpė, kuriai labai rūpi visi miško gyventojai ir augalai. Rūpi, ar miško gyventojai pasiruošę sutikti žiemą, ar pasirūpino maistu, įsirengė šiltus

x