2018 metų rugsėjo mėnesio renginių planas

                                

Eil.

Nr.

Data

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vieta, dalyviai

Projektai

1.

Rugsėjo

3-28 d.

 

 „Tapu tapu takučių į darželį, pas draugus“

Direktorė

R. Kalinauskienė,

direktorės pavaduotoja ugdymui

D. Aleksaitė,

logopedė

A. Ališauskienė

neformaliojo ugdymo pedagogė

E. Gladkauskienė

Bendruomenė

2.

Rugsėjo

24-28 d.

 

„Susipažinkime“

Logopedė

A. Ališauskienė

neformaliojo ugdymo pedagogė

E. Gladkauskienė

 

Bendruomenė

Renginiai

1.

Rugsėjo 3 d.

10.00

„Labas, aš atėjau“

 

Menų pedagogės

I. Paliulytė,

I. Kvietkauskienė

Bendruomenė

Edukacinė veikla

1.

Rugsėjo

4-14 d.

 

„Tapu tapu takučių į darželį, pas draugus“

 

Grupių auklėtojos,

Menų pedagogė

I. Kvietkauskienė

Bendruomenė

2.

Rugsėjo

17-21 d.

 

 

„Draugų ratelis“

Grupių auklėtojos

 

Parodos

1.

Rugsėjo

15 d.

 

„Rudeninė saulėgrąža

Menų pedagogė

I. Kvietkauskienė

Bendruomenė

2.

Spalio 1 d.

 

„Mes…“

 

Logopedė

A. Ališauskienė

neformaliojo ugdymo pedagogė

E. Gladkauskienė

Bendruomenė