Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacijos, kategorijos Pareigybė,

Telefonas

1. Inga Kvietkauskienė

 

 

Aukštasis (VPU) Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo (dailės) mokytoja

8-37-732468

2. Inesa Paliulytė

 

Aukštasis (GITIS) Meno (teatras) pedagogė ekspertė Meninio ugdymo  (teatro) mokytoja

8-37-732468

3. Violeta Viknienė

 

 Aukštasis (ŠPI) Muzikos mokytoja

metodininkė

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

8-37-732468

4. Edgaras Austynas Aukštasis

 

Vyresnysis kūno kultūros mokytojas Meninio ugdymo (judesio) mokytojas

8-37-732468

 

x