Žolynų karalystėj

Gegužės 31 dieną Žolių karalienė pakvietė vaikus į savo karalystę. Karalystėje vaikai deklamavo išmoktus eilėraštukus, dainavo dainas ir šoko ratelius. Vaikai pasakojo Žolių karalienei, kaip jie rūpinasi augalais, diskutavo, kam jie reikalingi. Mažieji savo žinias apie augalus parodė mindami mįsles. Baigiantis renginiui Žolių karalienė supažindino visus su karalystės įsakymais:

  1. Renginio dalyviams leisti laisvai vaikščioti po pievą.
  2. Dilgelėms draudžiama skriausti šiuos vaikus.
  3. Susirgus, visos žolės, turinčios gydomųjų galių, turi padėti šiems vaikams pasveikti.
  4. Karalystės svečiams įteikti po dovaną.
  5. Auklėtojos turi leisti karalystės svečiams vaikščioti basiems po žolę.

Įteikus dovanas mažiesiems, Karalienė pakvietė vaikus iš antrinių žaliavų pagamintas savo gėles įkurdinti gėlių kalnelyje.