VELYKOS ATĖJO…

Balanžio 3 dieną darželyje vaikučius aplankė Velykų bobutės….

Jos papasakojo vaikams apie Velykų  papročius ir tradicijas, kartu su vaikais suvaidino sakmę „Margučio istorija“, žaidė įvairius žaidimus ir ratelius. Šventės pabaigoje visi vaikučiai spalvotomis kreidelėmis margino savo margutį. Visi šventės dalyviai su džiugia nuotaika ir savo atsineštais iš namų margučiais ėjo į kiemą puošti Velykų medelio…