Specialistai

 

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacijos, kategorijos

Pareigybė,

Telefonas

1.

Audronė Ališauskienė

Aukštasis (VDU)
edukologijos magistras

Logopedė ekspertė

Logopedė

8-37-732468

2.

Inesa Paliulytė

 

Aukštasis (GITIS)

Meno (teatras) pedagogė ekspertė

Meninio ugdymo  (teatro) mokytoja

8-37-732468

3.

Violeta Viknienė 

 

 Aukštasis (ŠPI)

Muzikos mokytoja

metodininkė

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

8-37-732468

4.

Ugnė  Jankauskaitė

Aukštasis (LSU)

                –

Meninio ugdymo mokytoja

8-37-732468