ĮSTAIGOS TARYBA

 

                      PATVIRTINTA

                                                                             Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus

                                                                             2018 m. spalio  29 d. įsakymu Nr. V- 167  

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “LIEPAITĖ”

2018- 2019 m.m.

 

ĮSTAIGOS TARYBA

 

 

1.

Evelina Gladkauskienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Jolanta Grigaitienė

Raštvedė

Sekretorė

3.

Rasa Barvainienė

Auklėtoja ekspertė

Narė

4.

Romutė Gaidienė

Auklėtojos padėjėja

Narė

5.

Daiva Didvalė

„Pakalnučių“ grupė

Narė

6.

Matas Martinaitis

„Kiškučių“ grupė

Narys

7.

Viltė Pilipauskienė

„Ežiukų“ grupė

Narė

8.

Birutė Zareckienė

„Boružėlių“ grupė

Narė

9.

Jūratė Motiejūnienė

„Pienių“ grupė

Narė

10.

Giedrė Vaicekauskienė

„Nykštukų“ grupė

Narė