ĮSTAIGOS TARYBA

 PATVIRTINTA 

                                                                             Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus

                                                                             2017 m.   rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-150     

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “LIEPAITĖ” 2017- 2018 m.m.
ĮSTAIGOS TARYBA

 

1.

Evelina Gladkauskienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Birutė Franckevičienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Sekretorė

3.

Rasa Barvainienė

Auklėtoja metodininkė

Narė

4.

Romutė Gaidienė

Auklėtojos padėjėja

Narė

5.

Daiva Didvalė

„Pakalnučių“ grupė

Narė

6.

Daiva Garšvienė

„Kiškučių“ grupė

Narė

7.

Paulius Grenda

„Ežiukų“ grupė

Narys

8.

Gintarė Ušeckienė

„Boružėlių“ grupė

Narė

9.

Gitana Puidokė

„Pienių“ grupė

Narė

10.

Giedrė Vaicekauskienė

„Nykštukų“ grupė

Narė