Įsakymas dėl vietų skaičiaus

Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse

Įsakymas dėl vietų skaičiaus